Image description
Image description

Utomhus

Vår förskola ligger i Guldheden, vilket är ett barnvänligt bostadsområde i centrala Göteborg. 


Utelek är en av de viktigaste delarna av vår pedagogiska verksamhet. Vetenskapliga studier visar att utemiljön stimulerar delar av hjärnan som reglerar immunförsvaret. Med undantag för de extrema väderförhållanden, barnen på vår förskola har utelek planerad i deras dagliga aktiviteter. 

Vi ligger mycket nära till Mossens gröna ömråde för äventyr och utforskning. vår förskolan använder vi naturen som ett verktyg för att utveckla den estetiska aspekter hos barn. Våra pedagogiska mål fokuserar på att förbättra barnens relation till naturen genom att lära sig att respektera och bevara naturen. 

 

Vi ligger nära till Science Park - Universeum, Världskulturmuseet och nöjespark - Liseberg.

 

Inomhus och lekmaterial

 

På vår förskola har vi höga krav när det gäller barnens rörlighet. Vi anser att barnen har gott om utrymme inomhus för att utforska sin fantasi, reflektera och lära. Vår ljusigt och rymliga lokaler gör det möjligt för barnen för att röra sig från en aktivitet till en annan utan hinder.
 
Baserat på vår utbildning och erfarenhet, jobbar vi ständigt med en handlingsplan angående färliga kemikalier i leksaker och lekmaterial. Därför, majoriteten av leksaker och lekmaterial valda på vår förskolan är gjord av trä och lekmaterial gjorda av plast undviks så mycket som möjligt.  Vi är mycket selektiva när det gäller plast leksaker och vår samlingen av plastleksaker granskas regelbundet.

 

Följa oss på Facebook !

Just like HEMMA

Doktor Forselius gata 16

41326 Göteborg

Tel: +46 70 9163 534                                                                   

Email: info@justlikehemma.com                                         

© Just like HEMMA AB.