Just like HEMMA preschool / Just like HEMMA förskola

Doktor Forselius gata 16

41326 Göteborg

Tel: +46 70 9163 534                                                                   

Email: info@justlikehemma.com           

                              

 

Kollektivtrafik

Buss 52 : Doktor Forselius gata och Doktor Weltzins gata

Spårvagn10: Doktor Sydows gata

 

 

Följa oss på Facebook !

Just like HEMMA preschool

Doktor Forselius gata 16

41326 Göteborg

Tel: +46 70 9163 534                                                                   

Email: info@justlikehemma.com                                         

©  Just like HEMMA AB.