Vår pedagogiska verskamhet är baserad på skolverkets riktlinjer för förskolor (LPFÖ98/10) samt vetenskapligt utvecklade pedagogiska aktiviteter som fokuserar på barnens olika utvecklingsområden.

 

Tvåspråkighet hos Just like HEMMA förskola är inspirerad av Svensk forsknings resultat som stödjer att flera språk kan användas förskolor för att ge positiva utvecklingsresultat hos förskolebarn.

 

Vi tror att lärande är en komplex pågående process som styrs av olika faktorer. Oavsett om man är barn eller en vuxen, behöver man motivation för att lära. vår förskola, arbetar vi med att skapa en motivation för att lära genom lek och utforskning tillsammans med fantasi, nyfikenhet och kreativitet som verktyg. Genom vår pedagogiska verksamhet vill vi skapa en evig passion och motivation för att förstå världen och lära sig nya saker livet ut.

  

Noggrann planering är väsentlig för att nå våra pedagogiska mål. Vår pedagogiska plan anser att följande fyra delar lika: elevens (barnet), läraren, ämne (månadens tema), och miljön ( både inomhus och utomhus). Den pedagogiska planering på vår förskola är utformad av personal som är kvalificerade och erfaren i förskoleutbildning, tillsammans med ledningen, som är utbildade i avancerad pedagogik och erfaren i vetenskaplig forskning.

 

 

Följa oss på Facebook !

Just like HEMMA preschool

Doktor Forselius gata 16

41326 Göteborg

Tel: +46 70 9163 534                                                                   

Email: info@justlikehemma.com                                         

© Just like HEMMA AB.