Sorry, there are no pages to display for this level.

 

! Svenska sidor är under uppdatering !

Gärna besök vår webbsidan på Engelska. 

Förskolan ligger i Guldheden, vilket är barnvänligt bostadsområdet i centrala Göteborg. 
 
Vår pedagogiska verskamhet är baserad på skolverkets riktlinjer för förskolor (LPFÖ98/10) samt vetenskapligt utvecklade pedagogiska aktiviteter som fokuserar på barnens emotionella, fysiska, kulturella, språkliga, intellektuella och andra utvecklingsområden.
 
Vårt tema fokuserar på att lära genom lek och utforskning så att barnen utvecklar attityd, självkänsla och livslång motivation för att lära. 
 
Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor om våra pedagogiska metoder. 

Kollektivtrafik (Gröna pilar på kartan)

Buss 52 : Doktor Forselius gata och Doktor Weltzins gata

Spårvagn 10: Doktor Sydows gata

Just like HEMMA

Doktor Forselius gata 16

41326 Göteborg

Tel: +46 70 9163 534                                                                   

Email: info@justlikehemma.com                                          

© 2013 Just like HEMMA AB.